LinkPark - Dukaten parkering Linköping

Anslut dig till LinPark här, så sköts din parkeringsbetalning automatiskt. Det tar bara några minuter och du sparar tid varje gång du parkerar!
Läs mer hur det fungerar här.

Säkrare utpassage vid parkeringshuset US Norra

Infarten till parkeringshuset US Norra har hittills också fungerat som gångväg in och ut om man inte vill gå genom sjukhuset. För att öka säkerheten för gående kommer en gångbro att byggas på sidan av infarten. Arbetet med detta kommer att pågå mellan onsdag den 9 november och tisdag 13 december. Det kommer att vara möjligt att köra både in och ut ur huset under byggtiden, vid ev störningar kommer flaggvakter att placeras ut. För att påverka verksamheten så lite som möjligt kommer större leveranser till byggarbetsplatsen ske tidigt på morgonen, kl 03.30-06.00.

Arbetet utförs av WSP på uppdrag av Region Östergötland.