Dukaten Linpark

Anslut dig till LinPark här, så sköts din parkeringsbetalning automatiskt. Det tar bara några minuter och du sparar tid varje gång du parkerar!
Läs mer hur det fungerar här.

Få platser under en period i Akilles

Utbyggnaden av Akilles parkeringshus fortsätter och under en period är både tak- och bottenplan avstängda. Även infarten från Gröngatan stängs av och bilister hänvisas till infarten från Västra vägen. En tidplan presenteras längre ner i meddelandet.

Parkeringshuset Akilles byggs ut och renoveras för att rymma dubbelt så många bilar som innan. Totalt ska det finnas cirka 600 platser när huset står färdigt hösten 2018. Huset är öppet under hela byggnadstiden för att inte förvärra den ansträngda parkeringssituation som är i Linköping just nu. Lösningen gör att antalet platser varierar beroende på vilken del av processen som bygget är i.

Läs mer