Nytt telefonnummer LinPark

Har du frågor om LinPark-appen? Ring 013-27 31 31

Nytt p-hus öppnar vid US


Måndag 2 december öppnar parkeringshuset US Norra, vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Infart sker via Hälsovägen och Dukatens betalsystem, med bommar vid parkeringens in- och utfart, är installerat. Betalning görs i efterhand, med kreditkort. 
Det finns تtre betalstationer som är placerade vid parkeringshusets hiss, på plan 10, samt vid bilentrén. Du behöver inte passa en viss parkeringstid utan betalar endast för utnyttjad tid.

I dagsläget finns 100 platser, varav 8 är handikapplatser och totalt kommer US Norra att omfatta 320 platser. De tas i bruk allt eftersom arbetet framskrider under våren och parkeringshuset beräknas vara helt klart till sommaren 2014. Medan byggnadsarbetet pågår, kan mindre störningar i driften förekomma.

 us parkeringKarta US