Dukaten Linpark

Anslut dig till LinPark här, så sköts din parkeringsbetalning automatiskt. Det tar bara några minuter och du sparar tid varje gång du parkerar!
Läs mer hur det fungerar här.

Renovering i Detektiven

Senareläggning öppning av trapphus - Arbetet i trapphus A (hörnet Drottninggatan - Repslagargatan) fortsätter och öppnar igen den 12 december. Enligt tidigare information så skulle trapphuset öppnat i slutet av november men har tyvärr försenats. När trapphus A är stängt kan du använda trapphus C, där ingången är på baksidan av huset. Detta trapphus har hiss. Du kan även använda trapphus B som ligger på Drottninggatan. Detta trapphus har ingen hiss, men behöver du använda hiss når du trapphus C genom att gå igenom parkeringshuset på plan 1 från trapphus B.

Renoveringen av parkeringshuset Detektiven ska öka den upplevda tryggheten, samtidigt som byggnaden får ett estetiskt lyft och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen.
Under renoveringen kommer det att bli lite störningar och avstängningar i huset men du kan använda parkeringshuset som vanligt under tiden. Delar av Drottninggatan och Repslagargatan kommer stängas av i perioder och där leds vägen om för gående och cyklister.