Hamngatan stängs av och del av parkeringen ”Simhallen” stängs

Bygget av Linköpings nya simhall pågår för fullt och nu startar arbetet med att dra fram fjärrvärme, vatten och avlopp till Folkungavallen från Hejdegården. I och med detta arbete stängs Hamngatan av från den 12 oktober till mitten av december från korsningen Valhallagatan/Ymergatan fram till Lasarettsgatan. Infarten till parkeringen Simhallen sker som vanligt via Hamngatan och utfarten leds om till norrgående riktning på Hamngatan.

Från och med den 19 oktober kommer antalet parkeringsplatser minska då en av de första nya gatorna i Folkungavallen ska byggas. Ytan på parkeringen som behöver tas i anspråk är grusdelen. De asfalterade delarna av parkeringen blir kvar. Andra parkeringar som kan användas för besök till bland annat simhallen är Folkungavallen, p-garaget Tinnis, parkeringarna Badvakten och Diakonen och omkringliggande gatuparkering.

Läs mer om Hamngatan och se karta över avstängningen här.