Parkeringen Absalon stängs

Från och med den 8 januari kommer parkeringen Absalon vid Gråbrödragatan att försvinna. Ytan kommer istället användas till att skapa en större cykelparkering.

Fråga oss!