Parkeringshuset Baggen stänger för renovering

I sommar är det dags att renovera parkeringshuset Baggen i Linköping city. Minskat antal parkerande kunder under pandemin och att renoveringen sker under sommaren medför att p-huset stänger under perioden mellan 31 maj och 30 september.

För att parkeringsanläggningar ska kunna hålla i många år krävs större underhåll och renoveringar med jämna mellanrum. Druvan har nyligen renoverats och nu är det dags för Baggen. Baggen är i bättre skick och renoveringen i detta hus blir inte riktigt lika omfattande som i Druvan.
Renoveringen kommer ske i två steg. Steg ett genomförs nu i sommar med de mest nödvändiga ytorna, som körytor, betongfogar och spillvattenrör. Om några år renoveras de resterande delarna.

Premiumparkering Källaren med infart från Klostergatan kommer vara öppen under renoveringstiden. Även de andra parkeringsanläggningarna i innerstaden kommer att hållas öppna. Under den pågående renoveringen hänvisar vi till Akilles, som har många lediga platser och är ett bra alternativ om du arbetar i eller behöver besöka centrum. Du kan även parkera i Druvan och Detektiven.