Fakturera oss

Information till dig som skickar fakturor till Dukaten Parkeringsservice AB

Aktuell information om lagkrav på elektroniska fakturor

Som leverantör till kommunägt bolag Dukaten Parkeringsservice AB vill vi uppmärksamma dig på att du från och med 1 april 2019 är skyldig att skicka dina fakturor elektroniskt till oss. Lagen beslutades av Riksdagen i juni 2018 och innebär att vi som kommunägda bolag kan kräva att alla våra inköp, oavsett om det är ett ramavtal eller en direktupphandling, ska faktureras elektroniskt.

Här kan du läsa mer om lagen.

För dig som kan e-fakturera redan idag:

Vi tar emot SVE-faktura. Det elektroniska format som i första hand ska användas är PEPPOL BIS Billing 3.0 eller annat avtalat format. Observera att PDF inte är ett godkänt format. Använd GLN - nr som visas nedan när e-faktura skickas. Vi använder oss av tjänsteleverantör Pagero för att ta emot e-fakturorna.

Bolag OrgNo GLN Peppol ID
Dukaten Parkeringsservice AB 559024-8331 7365590248335 0088:7365590248335

 
För dig som inte kan e-fakturera redan idag:

Du erbjuds att använda vår fakturaportal, där du som leverantör kostnadsfritt kan registrera och skicka elektroniska fakturor till oss.

Har du frågor kring elektronisk fakturering kontakta:
Mia Sjöqvist Carina Nyqvist
013-26 36 03 013-26 36 09
maria.sjoqvist@sanktkors.se carina.nyqvist@sanktkors.se