Om Dukaten

Dukaten ska verka för god parkerings- och stadsmiljö genom att erbjuda väl belägna och attraktiva parkeringsanläggningar till konkurrenskraftiga priser. Dukatens verksamhet omfattar drift av parkeringsanläggningar, parkeringsövervakning och handläggning av kontrollavgifter.

Dukaten jobbar för att:

  • Bilburna ska enkelt och snabbt hitta en ledig parkering i Linköping
  • Det ska finnas P-platser nära den plats kunderna ska besöka, P-platserna ska vara säkra och av god kvalitet      
  • Kunderna enkelt ska kunna hitta information om lediga p-platser för att skapa en bättre parkeringsupplevelse och minska ”söktrafik”.
  • Det ska gå snabbt och enkelt att betala

Dukaten ingår i Sankt Kors och ansvarar för genomförandet av Linköpings Kommuns parkeringsstrategi.