Frågor och svar

Jag kan inte använda min telefon för att avsluta parkeringen, hur gör jag då?

Logga själv in på kundportalen via www.dukaten.se och avsluta parkeringen.