Frågor och svar

Om jag vill att flera telefoner ska kunna använda mitt konto, hur gör jag då?

Då får du ge den användare du vill ska kunna använda systemet dina kontouppgifter så att de kan logga in. Anledningen till att man inte kan koppla flera konton till samma fordon är att i parkeringshusen läser en kamera av registreringsskylten och det skulle i så fall inte gå att avgöra vilket kort som skulle debiteras parkeringen.