Frågor och svar

Jag hittar inte korttidsparkeringen Baggen och Druvan Matargatan i listan i appen. Varför är inte de med?

Vi har bytt namn på de två parkeringarna för att tydligt särskilja dem från p-husen, korttidsparkeringen  i källaren på Baggen med infart från Klostergatan heter nu kort och gott  Källaren. Korttidsparkeringen bakom p-hus Druvan heter nu Wavrinskys Gränd.  De ligger nära p-husen men har inga bommar utan där gäller istället appen för betalning.