Stora trapphuset i Detektiven stängs tillfälligt

Renoveringen av parkeringshuset Detektiven är igång och ska öka den upplevda tryggheten, samtidigt som byggnaden får ett estetiskt lyft och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen.

Under renoveringen kommer det att bli lite störningar och avstängningar i huset men du kan använda parkeringshuset som vanligt under tiden.

Arbetet i trapphus A (hörnet Drottninggatan - Repslagargatan) börjar torsdag 12 september och är avstängt från och med 12 september till den 29 november. Under denna period kan du använda trapphus C, där ingången är på baksidan av huset. Detta trapphus har hiss. Du kan även använda trapphus B som ligger på Drottninggatan. Detta trapphus har ingen hiss, men behöver du använda hiss når du trapphus C genom att gå igenom parkeringshuset på plan 1 från trapphus B.

Delar av Drottninggatan och Repslagargatan kommer stängas av i perioder och där leds vägen om för gående och cyklister.

Asfaltering utanför Druvans in- och utfart

På onsdag 11 september, klockan 05.30-12.00 (ca) kommer Linköpings kommun att utföra asfaltering utanför parkeringshuset Druvans in- och utfart. Under dessa timmar är det bra om du kan välja att parkera i ett annat parkeringshus eller parkering då det troligtvis kan bli kö eftersom trafiken behöver dirigeras av personal på plats.

Akilles in- och utfart vid Västra vägen stängs

Just nu bygger Vasaparken Fastighets AB ett 5200  stort hotell vid parkeringshuset Akilles som kommer stå klart hösten 2020. Hotellet kommer sträcka sig längs Storgatan och vid Västra vägen framför parkeringshuset. För att behålla säkerheten för er som parkerar behöver vi nu stänga in- och utfarten vid Västra Vägen på grund av de arbeten som utförs i och med hotellbygget. Vi stänger in- och utfarten den 20 augusti och den kommer hållas stängd i drygt ett halvår medan arbetena pågår. Istället hänvisar vi till in- och utfarten på Gröngatan.

Parkeringshuset Druvan renoveras

Nu har renoveringen av parkeringshuset Druvan startat. Renoveringen innebär att det kommer göras förbättringar av befintliga pelare och alla golv på alla våningsplan. Hela huset kommer att påverkas och det kommer att bli färre platser i perioder under renoveringen. Hela renoveringen beräknas pågå under 2019.

Vi rekommenderar att ni använder andra parkeringshus under renoveringen. Parkeringshuset Akilles har idag 471 parkeringsplatser och från och med den 21 maj är hela huset öppet för parkering. I city kan du även parkera i parkeringshusen Baggen och Detektiven. Utomhusparkering i närheten av Druvan är Pelargonian (ovanför Stångebro Gatukök) med 200 platser. Håll dig uppdaterad på vad som händer i Druvan här: www.dukaten.se/druvan-renoveras

Druvan stängt för renovering

Under vecka 25-28 (17 juni – 14 juli) är parkeringshuset Druvan stängt på grund av den renovering som sker i huset. Under dessa veckor utför vi typer av arbeten där det inte går att ha körande trafik eller kunder i huset. Parkera gärna i våra andra parkeringshus i centrum under perioden. Kunder med månadsabonnemang är välkomna att parkera i  p-husen Detektiven och Akilles och under denna period även utomhusparkeringarna Folkungavallen och Pelargonian. Parkeringshuset Akilles har nu alla fem våningsplan öppna med ca 500 parkeringsplatser och utomhusparkeringen, i närheten av Druvan, Pelargonian (ovanför Stångebro Gatukök) har 200 platser.