Parkeringshuset Baggen stänger för renovering

I sommar är det dags att renovera parkeringshuset Baggen i Linköping city. Minskat antal parkerande kunder under pandemin och att renoveringen sker under sommaren medför att p-huset stänger under perioden mellan 31 maj och 30 september.

För att parkeringsanläggningar ska kunna hålla i många år krävs större underhåll och renoveringar med jämna mellanrum. Druvan har nyligen renoverats och nu är det dags för Baggen. Baggen är i bättre skick och renoveringen i detta hus blir inte riktigt lika omfattande som i Druvan.
Renoveringen kommer ske i två steg. Steg ett genomförs nu i sommar med de mest nödvändiga ytorna, som körytor, betongfogar och spillvattenrör. Om några år renoveras de resterande delarna.

Premiumparkering Källaren med infart från Klostergatan kommer vara öppen under renoveringstiden. Även de andra parkeringsanläggningarna i innerstaden kommer att hållas öppna. Under den pågående renoveringen hänvisar vi till Akilles, som har många lediga platser och är ett bra alternativ om du arbetar i eller behöver besöka centrum. Du kan även parkera i Druvan och Detektiven.

Talldungen – Ebbeparks första stora mobilitetsgarage

I Ebbepark är hållbar mobilitet en ledstjärna. Det ska finnas många olika alternativ att ta sig till och från området och det ska vara lätt att välja hållbara alternativ. I området finns både bilpool och elcykelpool och i garagen finns även särskilda platser för cyklar. Nu har Talldungen, det första stora parkeringsgaraget, öppnat och det har fått namn efter torget vid infarten.

Talldungen det första stora garaget har plats för 161 bilar där 14 av platserna har elbilsladdare och fler finns förberedda när efterfrågan ökar. Här finns också en bilpool och till sommaren öppnar ett cykelrum med 194 cykelplatser.

Från garaget finns direktaccess till byggnaderna ovanför, till att börja med till Repfabriken där Campushallen nyligen öppnade en träningsanläggning.

Talldungen är öppet för alla och ingår i Dukatens allmänna utbud, inga platser är förhyrda. Delade platser används på ett mycket mer effektivt sätt och är ett smart sätt att dela på resursen parkering.

Fakta mobilitetsgarage Talldungen:
Infart från Westmansgatan/Ebbegatan
Fastighetsägare: Sankt Kors
Drift: Dukaten
161 bilplatser (136 initialt)
14 elbilsladdare (förberett för fler)
194 cykelplatser i låst cykelrum (öppnar till sommaren)
5 trapphus med direktaccess till byggnaderna ovanför
Bilpool
Bomsystem i Dukatens parkeringssystem LinPark
Pris: 15 kr/timma, abonnemang dygnet runt 1100 kr/30 dagar eller mån-fre dagtid 800 kr/30 dagar
Öppettider: 06-21 (access dygnet runt med kod)

Parkeringen Absalon stängs

Från och med den 8 januari kommer parkeringen Absalon vid Gråbrödragatan att försvinna. Ytan kommer istället användas till att skapa en större cykelparkering.

Störning i bomsystemet och i LinPark är löst

Problemet med bomsystemetet och LinPark är nu löst. Har du en parkering som efter detta inte har kunnat avslutas eller ett problem relaterat till störningen ska du maila info@dukaten.se. Där skriver du vart du har stått parkerad, vilken tid och ditt registreringsnummer.

 

Parkeringspriser justeras i Linköping city för nästa år

Från och med 1 januari 2021 höjer Dukaten priset med två kronor för markplatserna i Linköpings innerstad. På grund av pandemin väljer Dukaten att skjuta fram de planerade prishöjningarna på tre kronor för parkeringshusen i city till sommaren 2021. Dukaten justerar också multiabonnemanget så att endast de två största parkeringshusen, Druvan och Akilles, ingår i abonnemanget.

De centrumnära markparkeringarna som höjs med 2 kronor, från 10 till 12 kr och från 20 kr till 22 kr, är de parkeringar som ligger i grön zon samt parkeringarna Absalon, Badvakten, Borggården, Diakonen, Gesällen, Idéträdgården, Kunskapsgallerian, Tinnis p-garage, Växthuset samt Wavrinskys Gränd.

Ändringar i abonnemanget
Detektiven tas bort från multiabonnemanget i syfte att skapa ett mer tillgängligt parkeringshus för besökare till Linköping city. Dukaten satsar på att skapa en premiumparkering i Detektiven med bland annat bredare parkeringsplatser, likt Källaren som ligger i Baggen. De förhyrda platserna som finns i Detektiven förflyttas till Druvan.