Renovering i Detektiven

Natten till torsdag 30 januari kommer byggställningar att sättas upp utanför in- och utfarten i Detektiven. Arbetet med uppsättningen kommer att vara klart när parkeringshuset öppnar klockan 06.00. Du kan använda parkeringshuset som vanligt trots byggställningarna som ramar in entrén.

Under vecka 4 stänger vi trapphus B i Detektiven för den renovering som ska ske där. Arbetet beräknas vara färdig i vecka 14 (30 april). Under renoveringen kan du använda huvudtrapphuset och trapphus C som ligger på baksidan av huset.

Renoveringen av parkeringshuset Detektiven ska öka den upplevda tryggheten, samtidigt som byggnaden får ett estetiskt lyft och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen.
Under renoveringen kommer det att bli lite störningar och avstängningar i huset men du kan använda parkeringshuset som vanligt under tiden. Delar av Drottninggatan och Repslagargatan kommer stängas av i perioder och där leds vägen om för gående och cyklister.

Dukaten och åtta andra aktörer är först med att utveckla kombinerad mobilitet som tjänst

Nu är det klart att åtta aktörer och däribland Dukaten ska bygga en användarvänlig digital plattform för ökat hållbart resande. Energimyndigheten har beviljat drygt sex miljoner för den nya tjänsten som ska göra det enklare för Linköpingsborna att se utbudet av kollektiva och delade transporttjänster. Det ska också bli lättare att byta mellan och betala för kombinerade mobilitetstjänster.

Den nya tjänsten ska samla flera transportslag och skräddarsy en resa utifrån användarens behov. Appen ska innehålla reseplanering, bokning, biljett, betalning och realtidsinformation för bland annat cykelpooler, hyrbilar, delningsbilar och kollektivtrafik. Genom att göra det enklare att kombinera flera transportslag blir staden mer tillgänglig, resurser utnyttjas mer effektivt samtidigt som det bidrar till Linköpings mål om en koldioxidneutralitet 2025.

Linköping är den första kommunen i Sverige och en av de första i världen som tar ett helhetsgrepp kring det som kallas MaaS (Mobility as a Service) eller Mobilitet som tjänst. Det är ett unikt projekt som kan bli en mall och förebild för andra städer.

Maas-projektet kommer att projektledas av Linköpings kommun och Sankt Kors och tjänsten kommer preliminärt lanseras i sommar.

Dessa aktörer står bakom det nya mobilitetsprojektet:

Linköpings kommun, Dukaten, Östgötatrafiken, Stångåstaden, Kyyti Group, Ciao Ciao Carsharing, Science Park Mjärdevi, VTI, Linköpings universitet.

Elbilsplatser avstängda i parkeringshuset Druvan

 På grund av den renovering som sker i Druvan behöver de elbilsplatserna som finns i parkeringshuset vara avstängda till och med måndag 21 oktober. Behöver du en laddplats kan du parkera i något av våra andra parkeringshus eller utomhusparkeringar. Läs mer här

Färre parkeringsplatser på Katedral södra den 18 oktober

På fredag, 18 oktober, är ca 10 platser avstängda på Katedral Södra. Dessa platser behövs för att skapa yta när ett skadad trä bredvid parkeringen ska sågas ner. Har du möjlighet att använda en annan parkering under denna dag kan du parkera på Katedral Norra, i parkeringshuset Akilles eller på kommunens gatumark i området.

Asfaltering utanför Druvans in- och utfart

På onsdag 11 september, klockan 05.30-12.00 (ca) kommer Linköpings kommun att utföra asfaltering utanför parkeringshuset Druvans in- och utfart. Under dessa timmar är det bra om du kan välja att parkera i ett annat parkeringshus eller parkering då det troligtvis kan bli kö eftersom trafiken behöver dirigeras av personal på plats.