Nyhet i LinPark!

Få driftmeddelanden och viktig information direkt i LinPark-appen. Uppdatera din telefon och ta del av den nya funktionen.

För att på ett enklare sätt kunna nå ut till dig som användare när det uppstår någon form av driftstörning i Linpark eller när det är en information som du har nytta av att veta och som rör parkering har vi uppdaterat appen med funktionen ”driftstörning” och ”information”. Uppe i appens högra hörn ser du om du har något nytt att läsa och beroende på vilken ikon som visas, så vet du vilken sorts information det gäller – röd triangel är lika med någon form av driftstörning och i:et är lika med ny information som rör parkering.

Talldungen – Ebbeparks första stora mobilitetsgarage

I Ebbepark är hållbar mobilitet en ledstjärna. Det ska finnas många olika alternativ att ta sig till och från området och det ska vara lätt att välja hållbara alternativ. I området finns både bilpool och elcykelpool och i garagen finns även särskilda platser för cyklar. Nu har Talldungen, det första stora parkeringsgaraget, öppnat och det har fått namn efter torget vid infarten.

Talldungen det första stora garaget har plats för 161 bilar där 14 av platserna har elbilsladdare och fler finns förberedda när efterfrågan ökar. Här finns också en bilpool och till sommaren öppnar ett cykelrum med 194 cykelplatser.

Parkeringen Absalon stängs

Från och med den 8 januari kommer parkeringen Absalon vid Gråbrödragatan att försvinna. Ytan kommer istället användas till att skapa en större cykelparkering.

Störning i bomsystemet och i LinPark är löst

Problemet med bomsystemetet och LinPark är nu löst. Har du en parkering som efter detta inte har kunnat avslutas eller ett problem relaterat till störningen ska du maila info@dukaten.se. Där skriver du vart du har stått parkerad, vilken tid och ditt registreringsnummer.

 

Parkeringspriser justeras i Linköping city för nästa år

Från och med 1 januari 2021 höjer Dukaten priset med två kronor för markplatserna i Linköpings innerstad. På grund av pandemin väljer Dukaten att skjuta fram de planerade prishöjningarna på tre kronor för parkeringshusen i city till sommaren 2021. Dukaten justerar också multiabonnemanget så att endast de två största parkeringshusen, Druvan och Akilles, ingår i abonnemanget.

De centrumnära markparkeringarna som höjs med 2 kronor, från 10 till 12 kr och från 20 kr till 22 kr, är de parkeringar som ligger i grön zon samt parkeringarna Absalon, Badvakten, Borggården, Diakonen, Gesällen, Idéträdgården, Kunskapsgallerian, Tinnis p-garage, Växthuset samt Wavrinskys Gränd.

Ändringar i abonnemanget
Detektiven tas bort från multiabonnemanget i syfte att skapa ett mer tillgängligt parkeringshus för besökare till Linköping city. Dukaten satsar på att skapa en premiumparkering i Detektiven med bland annat bredare parkeringsplatser, likt Källaren som ligger i Baggen. De förhyrda platserna som finns i Detektiven förflyttas till Druvan.

Fråga oss!