Druvan renoveras

Den 6 maj startar renoveringen av parkeringshuset Druvan. Renoveringen innebär att det kommer göras förbättringar av befintliga pelare och alla golv på alla våningsplan. Hela huset kommer att påverkas och det kommer att bli färre platser i perioder under renoveringen. Hela renoveringen beräknas pågå under 2019.

Vad händer i Druvan:

Vecka 19 – vecka 48 – Renoveringar i källaren görs. 

Arbetet i parerkingshuset startar på plan 5 för att sedan förflyttas nedåt våning för våning i huset.

Alternativa parkeringar:

Vi rekommenderar dig att parkera i Akilles som har idag 471 parkeringsplatser. Från och med den 21 maj är hela huset öppet för parkering. I city kan du även parkera i parkeringshusen Baggen och Detektiven.

Utomhusparkering i närheten av Druvan är Pelargonian (ovanför Stångebro Gatukök) med 200 platser.