Parkering i Ebbepark

På den här sidan kan du läsa om de olika parkeringsalternativ som finns.

Ebbepark karta parkering 20210105 Rityta 1 kopia 2

Parkering för dig som jobbar eller besöker Ebbepark


Parkeringshuset Väveriet
15 kr/tim

2-timmarsparkeringar (P-A, P-E)
10 kr/tim

Gatuparkering Wetsmansgatan
6kr/tim

Gatuparkering Videgatan
6 kr/tim

 

Abonnemang för dig som arbetar i Ebbepark

Dessa abonnemang kommer inte vara tillgängliga att köpa från och med 5 april.

Ebbepark 1 dagar
Detta abonnemang säljs inte längre men du som redan har abonnemanget kan använda platser som är uppmärkta med ”P-tillstånd erfordras”. Dessa platser finns delvis på PA, PF, PG och PH. Gäller även lila zon.

Ebbepark 30 dagar/lila zon - sista dag att köpa detta abonnemang är 5 mars
Detta abonnemang säljs inte längre men du som redan har abonnemanget kan använda platser som är uppmärkta med ”P-tillstånd erfordras”. Dessa platser finns delvis på PA, PF, PG och PH. Gäller även lila zon.

Ebbpark 6 veckor vitlista - sista dag att köpa detta abonnemang är 20 februari
Detta abonnemang säljs inte längre men du som redan har abonnemanget kan använda platser som är uppmärkta med ”P-tillstånd erfordras”. Dessa platser finns delvis på PA, PF, PG och PH. Gäller även lila zon.

 

Abonnemang

Ebbepark Dygnet runt inomhus
Parkera alla dagar i veckan dygnet runt i Väveriet & Talldungen för 1100kr/30 dagar.

Ebbepark Dag inomhus
Parkera i Väveriet & Talldungen måndag-fredag mellan klockan 06.00-18.30 för 800kr/30 dagar

 

P-hus & garage

P-hus – Väveriet
355 parkeringsplatser varav 12 platser är elbilsplatser

P-garage – Talldungen
140 parkeringsplatser varav 14 platser är elbilsplatser