Personuppgifter

För att hjälpa våra kunder till enklare och säkrare parkering behöver Sankt Kors fastighets AB med dotterbolag Dukaten parkeringsservice AB behandla vissa personuppgifter. Behandling av personuppgifterna sker för ändamål som är nödvändiga i verksamheten, såsom inmatning av registreringsnummer i parkeringsautomat, registrering i LinPark och när man hyr parkeringsplats. Den som vill ha mer information om vilka uppgifter som behandlas om honom eller henne kan skriva till handläggare på Dukaten Parkeringsservice AB, det gäller även den som vill begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter samt borttagning av alla eller delar av personuppgifter.